Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Tỷ lệ phản hồi (30 ngày qua)

95.5% người mua đã liên hệ với nhà cung cấp này đã nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ.
(Lưu ý: Bao gồm các phản hồi được gửi trong Trung tâm Thương mại Alibaba và Quản lí thương mại )

Hiệu suất báo giá (30 ngày qua)

Nhà cung cấp đã gửi 13 báo giá cho người mua trong 30 ngày qua.
Gửi email cho nhà cung cấp này